Kontakt oss

Kontakt oss

Send e-post

Postadresse: Luthersk Kirketidende
  Sinsenveien 25
  NO-0572  OSLO
Telefon: (+47) 91 17 65 37
 

       Kvitrefuglen                         Fjesboka

 

Alt stoff som ønskes tatt inn i bladet, må sendes i Word-format som vedlegg til e-post. Artikler bør ikke overskride ca 2 500 ord. Annonser som skal inn på betalt annonseplass, kan sendes som pdf-fil. Bilder som skal brukes i bladet, må vedlegges e-post i høyoppløselig jpg-format.

Annonsepriser- og formater: Klikk her!

For oversikt over leveringsfrister og utgivelsesdatoer: Produksjonsåret okt. 2016 - sept. 2017: Klikk her!

For å melde adresseendring: Klikk her!

For å få papirløs faktura (e-post): Klikk her!

Bøker som ønskes anmeldt i bladet, sendes Kristin Graff Kallevåg, MF, Postboks 5144 Majorstua, 0302  OSLO.

 
 | Powered by i-tools.no