Tidsskrift for Praktisk Teologi

Tidsskrift for Praktisk Teologi

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) - tidligere Halvårsskrift for Praktisk Teologi - publiserer forskningsartikler og andre bidrag innen fagfeltet praktisk teologi. Tidsskriftet praktiserer en referee-ordning, der alle forskningsartikler blir vurdert av én eller flere eksterne fagfeller før de antas. Klikk her for å laste ned retningslinjer for skribenter!

Redaksjon: Lars Johan Danbolt (hovedred.), Irmelin Grimstad Bonden, Jan Terje Christoffersen, Tron Fagermoen, Tone Stangeland Kaufmann, Inge Westly, Maria Stenvold Ånonsen.

Redaksjonssekretær: Eyolf Berg

Bokmeldingsansvarlig: Maria Stenvold Ånonsen.

Send e-post

Postadresse: TPT
  Det teologiske Menighetsfakultet
  Postboks 5144 Majorstua
  NO-0302  OSLO

Manuskripter som ønskes antatt til trykking, sendes i word-format som vedlegg til e-post. Lengden bør ikke overskride 15 sider.

 

TPT utkommer to ganger årlig, i juni og desember. Abonnenter på Luthersk Kirketidende får automatisk TPT tilsendt som en del av abonnementet. Det er også mulig å abonnere separat på TPT. Pris for separatabonnement er kr. 350,- per år.

 

Enkeltnumre fra og med nr. 1/2011 kan kjøpes elektronisk via nettjenesten BuyAndRead.

For å kunne kjøpe enkeltnumre, klikker du her og oppretter en kundeprofil. Du risikerer ingen reklamehenvendelser fra vår side ved å opprette en slik profil.

Siste og nest siste nummer kan også kjøpes i papirutgave hos Bok & Media i Akersgata i Oslo.

 

For å bestille separatabonnement på TPT fyller du ut nedenstående skjema og avslutter med å trykke Send. Abonnementet løper til det blir sagt opp skriftlig (e-post, brev eller SMS).

Navn
Adresse:
Postnr./sted:
Ønsker papirløs faktura (e-post) [Ja/Nei]:
Mobiltlf.:
E-post:


 

 
 | Powered by i-tools.no