Om oss

Om oss

Luthersk Kirketidende utkom første gang i 1863. I dag er det Luther Forlag som står som utgiver av bladet som redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer. Redaksjonen består av professor Harald Hegstad (ansv.), stipendiat Sunniva Gylver, universitetslektor Sjur Isaksen og sokneprest Anne Grete Listrøm. Redaksjonssekretær er Eyolf Berg.

Toneangivende i den kirkelige debatten

Intet annet kirkelig tidsskrift siteres så ofte i dagspressen som Luthersk Kirketidende. I 150 år har bladet på lederplass gitt viktige innspill i den kirkelige debatten og til tider også satt dagsorden for debatten. Bladet trykker også bokmeldinger og artikler om aktuelle kirkelige og teologiske spørsmål. Vi tar gjerne imot bidrag til bladet. I Luthersk Kirketidende er det rom for å føre en mer dyptgående debatt enn det som vanligvis er mulig i en dagsavis.

Viktig inspirasjonskilde i prekenforberedelsen

Gjennom bladets historie har tekstgjennomgåelsene i Luthersk Kirketidende vært en viktig inspirasjonskilde og premissleverandør for norske presters prekenforberedelse. Når Den norske kirke nå skal ta i bruk helt nye tekstrekker, vil tekstgjennomgåelsene i Luthersk Kirketidende på ny få økt aktualitet for presters hverdag.

Stillingsutlysninger

Luthersk Kirketidende er det organ som når flest norske prester og teologer, også i vår digitale tidsalder. Vi tilbyr derfor både bispedømmer og andre arbeidsgivere å få sine stillingsutlysninger kunngjort i bladet.

Tidsskrift for Praktisk Teologi

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) utgis to ganger årlig som tilleggshefte til Luthersk Kirketidende. HPT er et tidsskrift som tar opp praktisk-teologiske emner på et høyt, faglig nivå. Abonnenter på Luthersk Kirketidende får automatisk HPT tilsendt som en del av abonnementet. Det er også mulig å abonnere separat på TPT. Mer informasjon om TPT finner du ved å klikke her.

Abonnementspriser og bestilling

Innenlands: kr. 600,- per år

Utenlands:   kr. 825,- per år

Dersom du ønsker å bestille abonnement, kan du klikke her.

Salg av enkeltnumre

Enkeltnumre av Luthersk Kirketidende og Tidsskrift for praktisk Teologi fås kjøpt elektronisk via nettjenesten BuyAndRead.

Pris Luthersk Kirketidende: kr. 50,-

Pris Tidsskrift for Praktisk Teologi: kr. 175,-

 
 | Powered by i-tools.no