Tidligere lederartikler i LK

Tidligere lederartikler i LK

Denne siden inneholder lederartikler som tidlligere har vært publisert på lutherskkirketidende.no, dvs. fra og med nr. 22/10. Disse kan fritt lastes ned og siteres fra med kildehenvisning.

Fra og med LK 1/2006 kan enkeltnumre av bladet kjøpes elektronisk ved å klikke her.

2019:

Kjersti Gautestad Norheim: Den liturgiske rekkefølge (LK 12/19 - Temanummer)

Fredrik Saxegaard: Kinesere på Eidsvolls plass (LK 11/19)

Harald Hegstad: Gamle skrifter i ny tid (LK 10/19 - Temanummer om Den norske kirkes bekjennelsesskrifter)

Hege E. Fagermoen: Sammenvevd (LK 9/19)

Hege E. Fagermoen og Kjersti Gautestad Norheim: It takes a village (LK 8/19 - Temanummer om abortdebatten)

Fredrik Saxegaard: Direkte og indirekte tjenester (LK 7/19)

Harald Hegstad: Biskopene om abort (LK 6/19 - Temanummer)

Hege E. Fagermoen: Den kulturelle bibelen (LK 5/19 - Temanummer)

Kjersti Gautestad Norheim: Kirke på torget 2.0 (LK 4/19 - Temanummer)

Fredrik Saxegaard: Marie Kondo og Sinnasnekkern som åndelige veiledere (LK 3/19)

Harald Hegstad: Den vanskelige abortdebatten (LK 2/19)

Hege E. Fagermoen: Frykt ikke! (LK 1/19 - Temanummer)

2018:

Kjersti Gautestad Norheim: Vertshuseierens evangelium (LK 22/18)

Fredrik Saxegaard: Kunnskap i praksis (LK 21/18)

Harald Hegstad: Majoritetskirke og religionspolitikk (LK 20/18)

Hege E. Fagermoen: En ikke-ekskluderende kirke (LK 19/18 - Temanummer om ikke-ekskluderende menigheter)

Kjersti Gautestad Norheim: Kirke på torget (LK 18/18 - Temanummer)

Fredrik Saxegaard: Skrivekultur i nye offentligheter (LK 17/18)

Harald Hegstad: Kirken og islam (LK 16/18)

Hege E. Fagermoen: Kirkelige handlinger og musikken (LK 15/18)

Kjersti Gautestad Nordheim: Bemanning, rekruttering og presters arbeidsforhold (LK 14/18)

Fredrik Saxegaard: Ytring fra et årsmøte (LK 13/18)

Harald Hegstad: Mål og målstyring (LK 12/18)

Hege E. Fagermoen: Vi tror på en hellig, allmenn kirke (LK 11/18)

Kjersti Gautestad Nordheim: Spiritualitet, åndelige øvelser og trosopplæring (LK 10/18 - Temanummer om spiritualitet i troslopplæringen)

Harald Hegstad: Kallet fra Arusha (LK 9/18 - Temanummer: Pinse)

Fredrik Saxegaard: På torget til Zuckerberg (LK 8/18 - Temanummer: Sosiale medier)

Kjersti Gautestad Norheim: Presteskjorte og rundsnipp (LK 7/18)

Hege E. Fagermoen: Gudstjeneste i tiden – Ordet og Bordet (LK 6/18 - Temanummer 3 om gudstjenesten i vår tid)

Fredrik Saxegaard: Utkast til kommunikasjonsstrategi (LK 5/18)

Hege E. Fagermoen: Gudstjeneste i tiden – Samling (LK 4/18 - Temanummer 2 om gudstjenesten i vår tid)

Harald Hegstad: Faste (LK 3/18 - Temanummer om faste og diakoni)

Fredrik Saxegaard: Tung tids tale (LK 2/18)

Kjersti Gautestad Norheim: Hva skal vi snakke om etter #metoo? (LK 1/18)

2017:

Sjur Isaksen: Sola (LK 22/17)

Hege E. Fagermoen: Gudstjeneste i tiden – Preludium (LK 21/17 - Temanummer 1 om gudstjenesten i vår tid)

Kjersti Gautestad Norheim: Prestetjenestens krav til tonalitet (LK 20/17)

Sjur Isaksen: Beredskap (LK 19/17 - Temanummer om beredskap)

Harald Hegstad: Reformasjonen – på leting etter det katolske (LK 18/17 - Temanummer: 500 år reformasjon)

Hege E. Fagermoen: Nåde på norsk  (LK 17/17)

Kjersti Gautestad Nordheim: ”Du slapp meg ikkje” (LK 16/17 - Temanummer om selvmordsforebygging)

Sjur Isaksen: Nåde 1946 (LK 15/17)

Harald Hegstad: Bispemøtet 100 år (LK 14/17)

Hege E. Fagermoen: Utpust – innpust – livspust  (LK 13/17)

Anne Grete Listrøm: Skaperverket (LK 12/17 - Temanummer: Skaperverket)

Sjur Isaksen: Antievangelist (LK 11/17)

Harald Hegstad: Pinse på ny (LK 10/17)

Hege E. Fagermoen: Det hellige rommet (LK 9/17 - Temanummer: Det hellige rommet)

Anne Grete Listrøm: Å bygge med ord (LK 8/17) 

Sjur Isaksen: Er Guds forsoning relasjonell eller intrapsykisk? (LK 7/17 – Temanummer: Forsoning)

Harald Hegstad: Skriften alene (LK 6/17)

Hege E. Fagermoen: Forbliver Norges folkekirke ... (LK 5/17)

Anne Grete Listrøm: Stillheten (LK 4/17)

Sjur Isaksen: Sunday People (LK 3/17)

Harald Hegstad: En mer selvstendig kirke (LK 2/17)

Hege E. Fagermoen: Et nådens år! (LK 1/17)

2016:

Anne Grete Listrøm: Julepresten (LK 22/16)

Sjur Isaksen: Kjøtt, språk og emosjoner (LK 21/16)

Harald Hegstad: Paven i Lund (LK 20/16)

Anne Grete Listrøm: Aktiv dødshjelp (LK 19/16)

Hege E. Fagermoen: Rommet for alle – men ikke for alt (LK 18/16)

Sjur Isaksen: Kritiske og entusiastiske søsken (LK 17/16)

Hege E. Fagermoen: Fri, villig og het (LK 16/16)

Harald Hegstad: Kirken i Kina (LK 15/16)

Anne Grete Listrøm: Reisebrev fra Rotterdam (LK 14/16)

Sjur Isaksen: Følelser (LK 13/16)

Harald Hegstad: Den norske kirke og organisasjonene (LK 12/16)

Hege E. Fagermoen: Relevans – ”Om Bibel og babbel” (LK 11/16)

Harald Hegstad: Etter Kirkemøtet 2016 (LK 10/16)

Sjur Isaksen: Paranormale erfaringer (LK 9/16)

Anne Grete Listrøm: Kirken og teknologien (eller: ”Beklager, jeg har DDS”) (LK 8/16)

Hege E. Fagermoen: ”Gå og fortell” – ord og handling i en salig blanding! (LK 7/16)

Anne Grete Listrøm: Religionsmøte og dialog (LK 6/16)

Sjur Isaksen: Retorikk og tillit (LK 5/16)

Hege E. Fagermoen: Kan kallet settes på et excel-ark? (LK 4/16)

Harald Hegstad: En kirke for alle? (LK 3/16)

Anne Grete Listrøm: Dåpen i fokus (LK 2/16)

Sjur Isaksen: En tid for alt (LK 1/16)

2015:

Harald Hegstad: Kirkesplittende? (LK 22/15)

Hege E. Fagermoen: Fri, villig og het (LK 21/15)

Anne Grete Listrøm: Rettferdig fordeling (LK 20/15)

Sjur Isaksen: Er tro en kompetanse? (LK 19/15)

Harald Hegstad: Dåpens utfordring (LK 18/15)

Hege E. Fagermoen: Kirkemusikk og folkemusikk – eller: ”Why should the devil have all the good music?” (LK 17/15)

Anne Grete Listrøm: Oppbrudd (LK 16/15)

Harald Hegstad: Fred for Jerusalem (LK 15/15)

Sjur Isaksen: Flerstemt valg (LK 14/15)

Hege E. Fagermoen: Den store dåpssamtalen (LK 13/15)

Anne Grete Listrøm: Balansekunst (LK 12/15)

Sjur Isaksen: Kutt tekst? (LK 11/15)

Harald Hegstad: Hva skal bestemme veivalgene? (LK 10/15)

Hege E. Fagermoen: Askeladden og den målstyrte kirken (LK 9/15)

Anne Grete Listrøm: Valg av ord (LK 8/15)

Hege E. Fagermoen: Kirke – helse – livsmestring (LK 7/15)

Harald Hegstad: Politisk kirke? (LK 6/15)

Sjur Isaksen: Aksent – ikke dialekt (LK 5/15)

Anne Grete Listrøm: STABEN – straff eller velsignelse? (LK 4/15)

Sjur Isaksen: Interkulturell sjelesorg (LK 3/15)

Harald Hegstad: Kateketer og sakramentsforvaltning (LK 2/15)

Hege E. Fagermoen: Meir himmel på jorda! (LK 1/15)

2014:

Anne Grete Listrøm: Gudstjenestereformen – så langt (LK 22/14)

Sunniva Gylver: Avslutning (LK 21/14)

Sjur Isaksen: Et levende minne (LK 20/14)

Harald Hegstad: Tydeligere skille mellom stat og kirke (LK 19/14)

Anne Grete Listrøm: Mysteriet selvmord (LK 18/14)

Sjur Isaksen: Døden – vår felles søster (LK 17/14)

Harald Hegstad: Bibeltroskap (LK 16/14)

Sunniva Gylver: Ekklesiologisk beredskap (LK 15/14)

Anne Grete Listrøm: Til en prestekjole (LK 14/14)

Harald Hegstad: De fattige hos oss (LK 13/14)

Sjur Isaksen: Rekruttering (LK 12/14)

Anne Grete Listrøm: Ord og toner (LK 11/14)

Sunniva Gylver: Det er nå! (LK 10/14)

Harald Hegstad: Grunnloven 200 år (LK 9/14)

Sjur Isaksen: Mindre vann, mer vin (LK 8/14)

Sunniva Gylver: Dialog og luthersk selvforståelse (LK 7/14)

Anne Grete Listrøm: Tallenes tale (LK 6/14)

Harald Hegstad: Presteforeningens krise (LK 5/14)

Sjur Isaksen: Stille (LK 4/14)

Sunniva Gylver: Grønn teologi? (LK 3/14)

Anne Grete Listrøm: Barn og forkynnelse (LK 2/14)

Harald Hegsstad: Ekteskapet – hva nå? (LK 1/14)

2013:

Sjur Isaksen: Tilsyn i autonomiens tid (LK 22/13)

Sunniva Gylver: Lytte til Gud, til teksten, til… (LK 21/13)

Anne Grete Listrøm: Å snakke om det vanskeligste (LK 20/13)

Harald Hegstad: Gratulerer med ny salmebok! (LK 19/13)

Sjur Isaksen: Å slutte som prest (LK 18/13)

Samlet redaksjon: Kirkedebatt i 150 år (LK 16-17/13)

Sunniva Gylver: Troseksperimentering i folkekirken (LK 15/13)

Anne Grete Listrøm: Sommerens mangfold (LK 14/13)

Harald Hegstad: Hva er kirken? – 150 år etter (LK 13/13)

Sjur Isaksen: Minnetalen (LK 12/13)

Sunniva Gylver: Kirkens røst: Når, hvem, hva, hvordan? (LK 11/13)

Anne Grete Listrøm: Boplikt. Svøpe eller mulighet? (LK 10/13)

Harald Hegstad: Prestene fra staten til kirken (LK 09/13)

Sjur Isaksen: Kompetent (LK 8/13)

Sunniva Gylver: Ekklesiologi og kirkeordning (LK 7/13)

Anne Grete Listrøm: Sjelesorgen i menigheten (LK 6/13)

Harald Hegstad: Læren om ekteskapet (LK 05/13)

Sjur Isaksen: Prest og venn (LK 4/13)

Sunniva Glylver: BILL.MRK. ”PREKEN-INTERESSERT” (LK 3/13)

Anne Grete Listrøm: Om grådighet (LK 2/13)

Samlet redaksjon: I kirkens tjeneste gjennom 150 år (LK 1/13)

2012:

Kristin Moen Saxegaard: Reform-tiden (LK 22/12)

Harald Hegstad: Luthersk og katolsk (LK 21/12)

Sjur Isaksen: Drop-in-kirken (LK 20/12)

Sunniva Gylver: Bønn (LK 19/12)

Kristin Moen Saxegaard: Hva er god kirkelig beredskap? (LK 18/12)

Sjur Isaksen: Livsfortellinger og dødsfortellinger (LK 17/12)

Harald Hegstad: Apokatastasis og kirkens lære (LK 16/12)

Sunniva Gylver: Presten: Hva slags bibelleser er jeg? (LK 15/12)

Kristin Moen Saxegaard: Rakel gråter over sine barn… (LK 14/12)

Sjur Isaksen: Morgendagens bønn (LK 13/12)

Harald Hegstad: 21. mai og veien videre (LK 12/12)

Sunniva Gylver: Folkekirke og motkultur = sant? (LK 11/12)

Kristin Moen Saxegaard: Regnbuesang (LK 10/12)

Sunniva Gylver: Hvor sosialkapitalistiske er vi? (LK 8/12)

Sjur Isaksen: Syng en ny sang for Herren (LK 7/12)

Kristin Moen Saxegaard: Misjon (LK 6/12)

Sunniva Gylver: Menneskeutvikling og menighetsutvikling (LK 5/12)

Sjur Isaksen: Det ikke helt lukkede rom (LK 4/12)

Harald Hegstad: Gudstjenesten og den fremmede (LK 3/12)

Kristin Moen Saxegaard: Når en kirke brenner (LK 2/12)

Harald Hegstad: I Jesu navn skal all vår gjerning skje (LK 1/12)

2011:

Sjur Isaksen: Å miste prester (LK 22/11)

Sunniva Gylver: Kjære begeistringsagenter!(LK 21/11)

Sjur Isaksen: Hvordan blir din gudstjeneste? (LK 20/11)

Harald Hegstad: Kjent inventar i nytt hus (LK 19/11)

Kristin Moen Saxegaard: Bibel 2011 (LK 18/11)

Sunniva Gylver: Nøkkelen er fornøyde medarbeidere (LK 17/11)

Harald Hegstad: Når terroren blir kristen (LK 16/11)

Sjur Isaksen: Nasjonal og lokal sorg (LK 15/11)

Kristin Moen Saxegaard: Vår lille, sterke folkekirke (LK 14/11)

Sunniva Gylver: Å falle (LK 13/11)

Harald Hegstad: Ta vare på læren (LK 12/11)

Sjur Isaksen: Glissent i midten (LK 11/11)

Sunniva Gylver: Uten en tråd? (LK 10/11)

Sjur Isaksen: Siste forestilling (LK 9/11)

Harald Hegstad: Kirkesplittelse i seksualetikken? (LK 8/11)

Sunniva Gylver: Gudstjenesteoppslutning (LK 7/11)

Harald Hegstad: Kvinnelige prester er kommet for å bli (LK 6/11)

Sunniva Gylver: Om sex i kirken (LK 5/11)

Sjur Isaksen: For vår jord (LK 4/11)

Harald Hegstad: Luthersk og økumenisk (LK 3/11)

Sjur Isaksen: Ingen har rett til å være prest (LK 2/11)

Sunniva Gylver: En misjonerende kirke (LK 1/11)

2010:

Jan Otto Myrseth: Kampen om barnet (LK 22/10)

 
 | Powered by i-tools.no