Om sex i kirken (LK 5/11)

Om sex i kirken (LK 5/11)

I høst var det mye støy rundt kirkens forhold til og forkynnelse av seksualitet – igjen. Vi var mange kirkelige medarbeidere som ble nokså lei av
… hva sier egentlig Bibelen om sex?
den vanlige svart-hvite framstillingen av kirkens rolle på dette feltet. Med utgangspunkt i boka “Sex i Bibelen” av Einar Gelius hamret ymse av medias tungvektere på at kirken er sexfiendtlig, livsfjern, fordomsfull, undertrykkende, og at vi gir de samme råd i forhold til sex og samliv som vi gjorde for hundre år siden. Gjør vi det? Hvordan møter vi prester og andre menighetsarbeidere spørsmål rundt seksualitet, inkludert homoseksualitet? Hvordan forkynner vi? Hva sier våre lærebøker beregnet på ungdom? Kan sexologien berike teologien med sine innsikter? Og hva sier egentlig Bibelen om sex?

Alt dette vil vi komme innom i dette temanummeret om Sex i kirken. Vi har fått med oss en rekke gode bidragsytere på laget for å gi en verktøykasse for refleksjon og handling i forhold til dette tema.

Marita Sørheim-Rensvik er en konservativ teolog som skriver om hvordan vi som kirke møter homofile, i særdeleshet unge homofile, i våre fellesskap. Hun snakker ut fra faglig tyngde og personlig erfaring. Egentlig er det kanskje litt dumt å plassere et slikt bidrag i et temanummer om sex i kirken – fordi vi har en hang til å snevre spørsmålet om homofili inn til nettopp å handle bare om sex. Men Sørheim-Rensviks bidrag minner oss på at dette i minst like stor grad handler om hvordan vi møter hverandres sårbarhet. Våre ord skal alltid tåle å høres av dem som ordene handler om – selv om vi ikke vet at de er blant dem som hører – særlig hvis det dreier seg om en sårbar minoritet..

Gunnhild Hermstad Nordgaard jobber for tiden som studentprest og har jobbet mye med tema seksualitet i forhold til gruppen eldre ungdommer og unge voksne. I sitt bidrag ser hun nærmere på hvordan kirken forkynner om sex i fire av de mest populære konfirmantoppleggene. Hun mener alle de fire har et tydelig anliggende i å fremstille seksualiteten positivt og oppmuntre konfirmantene til å tenke igjennom ting selv, ikke bare servere dem enkle svart-hvite svar. Likevel forstår jeg hennes vurdering slik at de ulike oppleggene lykkes i varierende grad i å kommunisere med ungdommene i den fasen de er. Vi hører gjerne om andres erfaringer!.

Kristin Moen Saxegaard har en doktorgrad i GT og er fersk prost på Ringerike. Hun gir oss en faglig og kortfattet gjennomgang av hva Bibelen faktisk sier og ikke sier om sex..

Knut Hermstad er eneste hane i kurven av eksterne bidragsytere denne gangen. Han er visstnok også “den eneste” på en annen måte, nemlig den eneste teologen i Europa som også er sexolog. Vi har intervjuet ham om forholdet mellom teologien og sexologien, hvordan de kan berike hverandre, og om hvordan han fra sitt dobbelt faglige ståsted opplever kirkens forkynnelse og samtale om seksualitet..

Jeg tenker at Bibelen og den kristne tro er jordnær, direkte og dobbel i forhold til temaet seksualitet, som til så mye
Seksualiteten er gudskapt og gudvillet…
annet viktig i livet. Seksualiteten er gudskapt og gudvillet; den kan være hverdagslig, triviell, vakker, ekstatisk. Men den kan også gi seg uttrykk gjennom overgrep, misbruk, tingliggjøring, vold. Derfor er det for naivt av NRK å lage programserien Trekant og hevde at “Det må gå an å lage en programserie om gla’sex uten å skulle snakke om det som er vanskelig,” slik serieansvarlig Håkon Moslet hevdet i TV-debatten fra Litteraturhuset. Det blir også forflating av å hamre på at serien bare handlet om sex, ikke om følelser, ansvar og verdier. “Bare sex”, forstått som en teknisk metode for seksuell nytelse, er uinteressant. Bare sex er aldri bare sex. Sex involverer mennesker, kommunikasjon, sårbarhet, nytelse, forventninger, ansvar, og makt. Min erfaring som prest og samtalepartner er at folk flest ikke etterlyser en
Bare sex er aldri bare sex.
seksualpartner som kan mer tantrisk sex eller bruker mer lenker og lær, men en som våger å være sårbar, våger å by på seg selv, våger å forplikte seg, en som skjønner at flørten, leken, den ærlige samtalen og oppvasken er en del av det hele. Og de etterlyser en kirke som tør å snakke ærlig, nyansert og likevel tydelig om sex, en kirke som viser vilje til å lytte, til å ta menneskers erfaringer på alvor, til å samtale og til å gi veiledning ut fra teologisk og menneskelig kompetanse
.

Det er ikke alltid lett – særlig ikke når det skjer i en så seksualisert kultur som vår og med en kirkelig historie i forhold til seksualitet, som løper foran oss i alle sammenhenger – inn i en kontekst hvor mennesker tilsynelatende både ber om og vennes til de klare, enkle, tabloide svar og samtidig avviser nettopp dette i individualitetens og autoritetsforaktens navn. Vi må prøve likevel. Forhåpentligvis kan denne utgaven av Luthersk Kirketidene være en av flere ressurser i dette arbeidet.

SUNIVA GYLVER 

 

Øvrig innhold i LK 5/2011:

Sunniva Gylver og Knut Hermstad: Virkeligheten er ikke så sjokkerende som mange tror

Kristin Moen Saxegaard: Fortellinger om sex

Gunnhild Hermstad Nordgaard: Gud er en sex-forkjemper som har funnet opp seksualiteten

Marita Sørheim-Rensvik: Hvordan vi som kirke møter homofile i våre fellesskap

Søndagsteksten

          Påskenatt/ottesang: Mark 16,1-8

          Påskedag: Matt 28,1-8

          2. påskedag: Luk 24,13-35

Fra bispedømmerådene og Kirkedepartementet

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

 

 
 | Powered by i-tools.no