Bibel 2011 (LK 18/11)

Bibel 2011 (LK 18/11)

Dette nummeret av Luthersk Kirketidende har Bibel 2011 som tema. I anledning lanseringen av Bibelselskapets nye oversettelse har vi invitert
Den er vår viktigste kilde til tro.
avtroppende generalsekretær Stein Mydske, påtroppende generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen og leder for oversettelsesarbeidet Hans Olav Mørk til å skrive. Mydske vil gi oss innblikk i utfordringer som oppstod i veien fram mot ny oversettelse, Mongstad-Kvammen presenterer visjoner for den nye bibeloversettelsen, og Mørk kommer med noen konkrete eksempler på bruk av den nye bibelteksten i møte med konfirmanter og i det spirituelle rom
.

Det ligger enormt mye arbeid bak den nye oversettelsen. En lang rekke filologer, teologer, litteraturvitere, fo rfattere, “vanlige” lesere og, ikke å f orglemme, Målfrid Norum har lagt ned tid, krefter og samvittighetsfull presisjon for å fremskape denne oversettelsen som tar sikte på å fremstå med et godt, norsk, naturlig og stilfullt språk samtidig som den søker å ligge så nær de gamle grunnspråklige kildene som mulig. I seg selv kan ikke dette ha vært noen enkel balansekunst. Det at Bibelen regnes for en hellig tekst og forstås av mange som Guds eget ord, har ikke gjort arbeidet lettere. Veldig mange har et forhold til Bibelen, som stikker langt dypere enn at den er gammel og kjær. Den er vår viktigste kilde til tro.
I det jeg kjenner til av den nye oversettelsen, har vi mye bra i vente.

 Jesajas “jomfru” hadde ikke sterke nok kilder å støtte seg på og har måttet vike plassen. Likedan har betegnelsen “herberge” endret betydning i det norske språk og egner seg ikke lenger som beskrivelse på det befolkede rommet til Lukas. Bibelselskapet har måttet stå i stormen for slike enkeltord, men har holdt stø kurs, heldigvis. I det jeg kjenner til av den nye oversettelsen, har vi mye bra i vente. Jeg ser fram til å sette meg ned å lese!

 
En god anledning til å gjøre menighetene kjent med Bibelen på nytt.
Men den største utfordringen ligger fortsatt foran. For én ting er å eie en Bibel. Etter mange år med utdeling av 11-årsbibler, konfirmantbibler og brudebibler er det vel snart ikke det hjem som ikke har minst én Bibel liggende i bokhylla. Men å lese i den? Og dersom de skulle finne på å lese, hva ville de sitte igjen med? Dersom Bibelen skal kunne forstås som en bok til tro og livstolking for flere mennesker enn dem som så og si flaskes opp med de nødvendige forforståelsene, trengs det trosopplæring. Ikke bare for dem mellom 0 og 18, men for alle. Denne utfordringen er ikke Bibelselskapets ansvar alene. Her har lokalmenighetene rundt om i landet minst like stort ansvar. De nye tekstrekkene som trer i kraft 1. søndag i adventstiden, er en god anledning til å gjøre menighetene kjent med Bibelen på nytt – til glede for både nye og gamle bibellesere.

KRISTIN MOEN SAXEGAARD 

 

Øvrig innhold i LK 18/2011:

Stein Mydske: Forankring og fornyelse

Hans Olav Mørk: Hva betyr en ny bibeltekst for kirkens spiritualitet?

Ingeborg Mongstad-Kvammen: Bibelselskapets samfunnsansvar og vårt

Hans Olav Mørk: Guds fortelling møter våre fortellinger

Søndagsteksten

          1. søndag i adventstiden: Luk 4,16-22a

          2. søndag i adventstiden: Luk 21,27-36

          3. søndag i adventstiden: Luk 3,7-18

          4. søndag i adventstiden: Luk 1,39-45

Fra bispedømmerådene og Kirkedepartementet

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no