Misjon (LK 6/12)

Misjon (LK 6/12)

På programmet for Kirkemøtet i april står ”misjon” på agendaen. Dette er i tråd med Den norske kirkes visjon om å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Misjonsorganisasjonene har tra disjon for å stå sterkt i Norge, og Samarbeidsråd for menighet og
Kirken er misjon.
misjon synliggjør at dette forholdet ikke bare er tradisjon, men en levende drivkraft i og for kirken. ”Kirken er misjon,” svarer biskop Halvor Nordhaug kirkemøtets ”7 på gaten”-intervjuer.

Ingvald Andersen Frøyen og Jørn Lemvik presenterer i dette nummeret hver sin artikkel om misjon. Artiklene viser hvor viktig misjon er, både for dem som ennå ikke kjenner evangeliet, og – ikke minst – for oss som tilhører den misjonerende kirken. Det er selvsagt at misjon i dag ikke lenger bare handler om dem der ute, men like mye om det lokale menighetslivet. Gjennom diakoni, trosopplæring og gudstjenestereform har misjonen sin naturlige plass.

Alle er enige om at misjon er viktig. Hvorfor er det da så vanskelig? Hvorfor trenger vi å ta det opp som egen sak på kirkemøtet?

Like kjent som at misjon er noe av selve livsnerven i kirken, så dukker dilemmaene opp når temaet reises. Mitt første møte med ”misjonskritikk” var da jeg som student deltok på TT i Asker i 1992. Der ble jeg tilhører til en diskusjon mellom dem som ville beholde navnet Ungdomsmisjonen, og dem som argumenterte for det nye Delta Internasjonalt. Diskusjonen handlet selvsagt ikke bare om navnebytte. Den handlet om vårt forhold til ”vi” og ”dem”, og om det å påberope seg en ”sannhet” vi som vestlige ungdomsforbundsmedlemmer skulle eie, i motsetning til våre YMCA-søsken i Bangladesh.

I løpet av de 20 årene som er gått siden dette, er utfordringene blitt stadig mer nærgående. I 2012 handler det ikke lenger om en generell prinsippdebatt. Det handler om hverdagen vår.

Begrepene ”vi” og ”dem” er ikke lenger hva de var. ”De” er ikke lenger langt unna oss, men bor i våre egne nabolag. De går på skole med barna våre og har felles interesser som oss i kommunens tverreligiøse nettverk. Hvordan kan jeg både anerkjenne deres tro, og samtidig forkynne? Er det i det hele tatt riktig å drive misjon i et multikulturelt samfunn?

Også ”vi” har forandret oss. De siste 20 årene er det blitt stuerent å være religiøs igjen. Men mens folk før gikk over fra Statskirken til Filadelfia når de ble nyfrelst, går de nå inn i seg selv og til varianter av healing, engleskoler og hjelpere. I sørgesamtaler kommer det relativt ofte fram at folk jevnt over har mer kjennskap til engler og sine 6. sanser, enn de kjenner de kristne trossannhetene. Paulus’ tale på Areopagos er en tydelig tale om å komme religiøs søken i møte. Men hvordan skal vi vurdere hva som er rene svada, hva som er ekte religiøs søken, og hva som er bibelsk kristentro, bare i ny språkdrakt?
Hvordan skal vi forkynne Guds ord sant og rent når vi plikter å bruke ord som er begripelige?

Og hva med ”sannheten”? Ukentlig står prester i direkte misjonsoppdrag gjennom dåpssamtalene. Matt 28 er fortsatt sentral i den nye dåpsliturgien. Vi skal døpe og lære. Men hva skal vi lære? Hvordan skal vi forkynne Guds ord sant og rent når vi plikter å bruke ord som er begripelige? Og – fremfor alt – hva er Guds ord, klart og rent?

Det er en del av kirkes vesen å være misjonerende. Det utfordrer oss som står i den. For vel så mye som misjon handler om å samle inn penger til organisasjonene, handler det om nærmiljøet vårt, menighetene våre, og vårt eget ordinasjonsløfte.

KRISTIN MOEN SAXEGAARD 

 

Øvrig innhold i LK 6/2012:

Ingvald Andersen Frøyen: Hva har misjon å si for hvordan vi er kirke i dag?

Jørgen Lemvik: Hva har misjon å si for hvordan vi er kirke i dag?

Ragnhild Kristensen: 7 på kirkemøtet om misjon

Halvor Nordhaug: Prestens største fristelse

Harald Hegstad: Sluttreplikk til Carissimi

Søndagsteksten

          2. søndag i påsketiden: Joh 21,15-19

          3. søndag i påsketiden: Joh 10,1-10

          4. søndag i påsketiden: Joh 13,30-35

Fra bispedømmerådene og Kirkedepartementet

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no