I kirkens tjeneste gjennom 150 år (LK 1/13)

I kirkens tjeneste gjennom 150 år (LK 1/13)

5. juli 1863 utkom Luthersk Kirketidende med sitt første nummer, med professor Gisle Johnson som redaktør. 150 år senere utkommer bladet fortsatt. Det er i seg selv en begivenhet og gjør jubileet vel verdt å feire. Vi markerer jubileumsårgangen med ny design, med historiske klipp underveis og med et dobbeltnummer viet jubileet i september.

Jubilanter liker gjerne å motta gratulasjoner og festtaler. Luthersk Kirketidende likner i så måte på de fleste andre som feirer seg selv. Men i dette nummeret nøyer vi oss med å konstatere at vi brukes, siteres og debatteres, og at vi har en stabil og god base med abonnenter. Dette er gode livstegn for en 150-åring. En primær målgruppe for bladet har gjennom hele historien vært prester og teologer, samtidig som bladet har vært lest av andre interesserte. Bladet har ønsket å bidra i den kirkelige offentlighet. Derfor har artikler og leserinnlegg vært en viktig del av innholdet, ved siden av meldinger av aktuell litteratur. Til kjernen i bladet har også hørt gjennomgåelser av søndagens prekentekst. Gjennom flere generasjoner har Luthersk Kirketidende vært den uunnværlige oppslagstavle for utlysing av prestestillinger, men her har vi gradvis mistet vår betydning ettersom nettet i større grad har overtatt.

Ikke bare når det gjelder stofftyper, men også når det gjelder bladets profil, er det mulig å peke på kontinuitet. Selv om bladet har gitt rom for debatt og ulike røster i sine spalter, har redaktørene tegnet bladets profil gjennom lederartiklene. I bladets navn lå det fra Gisle Johnsons side et program, og dette program har i ulike variasjoner vært sentralt i 150 år. Som et luthersk blad har LK argumentert for læremessig og konfesjonell bevissthet. Som kirkelig blad har bladet plassert seg sentralt i kirken, med en ambisjon om både å bekrefte og utfordre kirkens ledere og medarbeidere.
Vi gratulerer hverandre og bladet med de 150 år og ønsker velkommen til nye årganger!
At bladet har overlevd så lenge, tyder på at bladet ikke bare har reflektert synspunkter som har stått sterkt i kirken, men også selv har vært med på å forme Den norske kirkes profil gjennom disse årene. Redaksjonen er i jubileumsåret sammensatt av teologer med bred og varie rt erfaring fra kirke og akademia, alle 4 er ordinerte prester i Den norske kirke.

Enda viktigere enn å se bakover, er det å se framover. Vi vil fortsette å gi bidrag til å forstå kirkens oppdrag i vår tid. Hva vil det si å være en åpen, bekjennende, tjenende og misjonerende kirke i 2013+? I en tid der dagspresse og sosiale media tar seg av de kjappe debatter, representerer LK et forum for den mer langsomme og ettertenksomme debatten. Gjennom faglige artikler, debattinnlegg, bokmeldinger og prekengjennomgåelser ønsker vi å gi påfyll og inspirasjon til prester og andre som leser våre spalter.

Vi gratulerer hverandre og bladet med de 150 år og ønsker velkommen til nye årganger!

HARALD HEGSTAD

SUNNIVA GYLVER

SJUR ISAKSEN

ANNE GRETE LISTRØM 

 

Øvrig innhold i LK 1/2013:

Atle Sommerfeldt: Fra generalsekretær til symbolbærer?

Harald Hegstad: Et levende håp

Historisk tilbakeblikk

          p – P: Nogle Ord om Provster og Provstevisitatser

Søndagsteksten

          Kristi forklarelsesdag: Luk 9,28–36

          Samefolkets dag: Joh 21,9–13

          Fastelavnssøndag: Mark 8,27–38

Fra bispedømmerådene

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no