Kjøpe enkeltnumre

Kjøpe enkeltnumre

Enkeltnumre av Luthersk Kirketidende fra og med nr. 1/2006 og Tidsskrift for Praktisk Teologi/Halvårsskrift for Praktisk Teologi fra og med nr. 1/2011 kan kjøpes elektronisk via nettjenesten BuyAndRead.

For å kunne kjøpe enkeltnumre, klikker du her for Luthersk Kirketidende og her for Tidsskrift for Praktisk Teologi. Når du kommer inn, oppretter en kundeprofil. Du risikerer ingen reklamehenvendelser fra vår side ved å opprette en slik profil.

Siste og nestsiste nummer kan også kjøper i papirformat hos Bok & Media i Akersgata i Oslo.

Pris for enkeltnumre:

Luthersk Kirketidende: kr. 50,-

Tidsskrift for Praktisk Teologi: kr. 175,-

 
 | Powered by i-tools.no