Avslutning (LK 21/14)

Avslutning (LK 21/14)

”En avslutning bør alltid være virkningsfull”, sier Helmer i Ibsens Dukkehjem. Min avslutning etter snart ti års engasjement som medredaktør i Luthersk Kirketidende er helt klart virkningsfull – i det min dyktige og inspirerende kullkamerat fra MF, Hege Fagermoen, nå prost i Søndre Follo, tar over stafettpinnen. Velkommen Hege! Jeg gleder meg til å lese deg.

”En avslutning bør alltid være virkningsfull”

I programerklæringen i min første leder i Luthersk Kirketidende sa jeg følgende: ”Hva vil jeg med mitt engasjement i Luthersk Kirketidene? Utgangspunktet for et slikt blad må være et ønske om å bidra til dyktiggjøring av oss som presteskap. Det han

dler både om å dele godt bakgrunnsstoff og refleksjoner rundt de kommende søndagers prekentekster, sette oss på sporet av verdifull litteratur og nære en åpen samtale om ulike felt innenfor teologien og prestehverdagen. Jeg ønsker at vi som fagblad kan være med på å styrke delekulturen, tillitskulturen, modningskulturen og tilgjengelighetskulturen i presteskapet.”

Jeg har ønsket at vi kunne bidra til en styrket profesjonskultur preget av sjenerøs og tillitsfull deling av kunnskap og erfaringer, hvor vi gjør hverandre stadig bedre – en yrkeskultur hvor vi bekrefter og utfordrer hverandre og slik modnes som mennesker og prester – en løpende kollegial samtale hvor vi oppmuntrer hverandre til å virkeliggjøre det potensialet som ligger i en synlig presterolle – en påminnelse om Guds og kirkens nærvær i våre lokalmiljøer og påskudd for samtaler om liv og tro. Hvorvidt jeg har bidratt til dette, er for så vidt opp til leserne å bedømme, men jeg har forsøkt. Og selv hatt stor glede av bladet. I en travel prestehverdag har jeg opplevd at tekstgjennomgåelsene ofte har bidratt med viktig bakgrunnsstoff og sammenhenger jeg selv ikke har tatt tid til å lete fram, at bokanmeldelsene har gitt meg appetitt på for meg ukjente bøker, at lederne og debattene har trigget mine teologiske refleksjoner. Samtidig har redaktørfellesskapet vært et godt sted å prøve ut ideer og få tilbakemeldinger i skriveprosessen. Og redaksjonssekretæren vår gjør en flott jobb med å følge oss opp. Så takk til dere alle!

Jeg har hatt mine kjepphester gjennom disse årene: Tydelig og åpen forkynnelse, religionsdialog, teologi rundt klima/miljø/rettferdighet, og folkekirkeberedskap. Denne siste gangen ønsket jeg ikke å gjenta meg selv, men å kaste meg ut i noe nytt og lære mer om et for meg lite utforsket felt, nemlig film i møte med teologi og prestehverdag. Avskjeder trenger jo ikke bare å brukes til å se bakover og oppsummere. I min prestehverdag på Kampen var jeg så heldig å bli kjent med en lokal, idealistisk filmdistributør, og vi samarbeidet om å vise gode og viktige dokumentarfilmer i Kampen kirke. De sitter i både kropp og sjel enda.

Fortsatt lykke til i prestehverdagen!

I dette nummeret har vi vært så heldige å få noen kunnskapsrike og engasjerte filmmennesker i tale i en liten enquête: Regissørene Erik Poppe og Marianne Ulrichsen, filmviter og kinosjef Marit Sætre og kulturjournalist, filmanmelder og forfatter Alf Kjetil Walgermo. Dessuten har Margunn Serigstad Dahle, team- og produksjonsleder i Damaris Norge, bidratt med artikler om kirkens og forkynnelsens forhold til film og andre populærkulturelle uttrykk, og film som verktøy i trosopplæringen. God lesning, og fortsatt lykke til i prestehverdagen!

SUNNIVA GYLVER 

 

Øvrig innhold i LK 21/2014:

Artikler og innlegg

          Sunniva Gylver i samtale med Erik Poppe, Marit Sætre, Marianne Ulrichsen og Alf Kjetil Walgermo: En dåre spør og fire vise svarer…

          Lars Dahle: Dobbel lytting - med respekt for tekstene

          Margun S. Dahle: Vårt møte med film – på fem nivå

          Margun S. Dahle: Vår bruk av film – aktuelle tips

          Jan-Olav Henriksen: Avsluttende svar til Ottosen!

Søndagsteksten

          Kristi åpenbaringsdag: Luk 2,40–52

          2. søndag åpenbaringstiden: Mark 1,3–11

          3. søndag åpenbaringstiden: Joh 4,4–26

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no