Annonsere i Luthersk Kirketidende

Annonsere i Luthersk Kirketidende

Luthersk Kirketidende er det tidsskrift som når flest av Den norske kirkes prester og andre teologer. Også andre faggrupper innen Den norske kirke leser Luthersk Kirketidende. Dersom du ønsker å nå beslutningstakerne i Den norske kirke med informasjon om ditt produkt, er derfor Luthersk Kirketidende ditt viktigste annonseorgan.

Annonser kan sendes inn som ren tekst, eventuelt med logo. Vi vil da sette opp en enkel annonse uten tillegg i prisen. Dersom du øsnker et mer avansert design, leverer du den ferdig oppsatte annonsen som pdf-fil. Annonser kan være i svart/hvitt eller i farger. Alle annonser sendes til redaksjonens e-postadresse.

Annonsestørrelser og priser finner du ved å klikke her. Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt på telefon eller e-post.

 
 | Powered by i-tools.no