Balansekunst (LK 12/15)

Balansekunst (LK 12/15)

”Nei,” sa min venn som bestandig holder seg langt unna kirker, og uten et øyeblikks nøling valgte privat navnefest før dåp for datteren sin, ”det er for lite ånd i verden!” Forundret spisset jeg ørene, for det var egentlig ikke en etterlysning jeg hadde ventet fra den kanten. Men det var tydelig at han mente akkurat det han sa, og jeg minnet meg selv på at selv om jeg var både prest og kristen, kunne jeg ikke ta copyright på ordet ”ånd” for det.

Spiritualitet er altså både et allment og ganske åpent begrep.

Ordet åndelighet eller, i sin litt mer moderne form, spiritualitet er helt åpenbart heller ikke noe kristne har copyright på. Begrepet spirituality gir over 130 millioner treff på Google, og det defineres på mange forskjellige måter. Mindfulness og ro i sjelen kan ofte på forskjellige vis være målet, eller det kan være å gå opp i en større enhet med naturen (økospiritualitet), eller målet kan være at man på en eller annen måte relaterer seg til noe hellig. Spiritualitet er altså både et allment og ganske åpent begrep.

I dette nummeret av Luthersk Kirketidende er det kristen spiritualitet som er tema, og kanskje kan vi ha både gode og ikke så gode assosiasjoner med dette begrepet også?

Åndelighet het det i min oppvekst, og det kunne for så vidt være av det gode, selv om det også kunne tippe over i det som, for meg i alle fall, ble for mye. De åndelige kunne be mye over de minste ting; de ble ledet – både hit og dit, og fikk ord fra Gud, som det var vanskelig å si imot. Også var de åndelige på vakt ovenfor dem som var litt mer uåndelige, dem som ikke likte så godt å be høyt med egne ord, ja, som kanskje i det hele tatt unngikk bønnemøter hvis de kunne. Det var og er ikke uten videre bare lett å finne en god og sunn åndelighet som passer både liv og tjeneste, der jeg nå er.

Selv kjenner jeg både på skepsis og lengsel mot det som kommer av ånd (= spiritualitet), og tenker at på dette området er kunsten å finne balansen. Kanskje kan noen av dagens artikler hjelpe oss til nettopp det?.

Sigmund Akselsen skriver i sin artikkel ”For at dette skal skje, må mitt liv være stille” om hvordan lengselen etter å møte Gud i stillheten og hvilen, vokste fram gjennom en oppvekst i ”arbeidskirketradisjonen” og et aktivt presteliv. Han deler sin erfaring av å finne en ny balanse mellom flere sider av virkeligheten, mellom gjerning og hvile.

Geir Gundersen skriver om ignatiansk spiritualitet i sin artikkel ”Du kan søkje og finne Gud i alle ting.” Ved å gå innover, utvides perspektivet utover, og tradisjonene etter Ignatius er også en slags balanseøvelser, åndelige øvelser som har til hensikt å holde fokus på det personlige forholdet mellom mennesket og Gud.

Tone S. Kaufman deler tanker og erfaringer både fra sin doktoravhandling og fra sitt eget liv, som handler om å balansere presteliv og småbarnsliv, og hvilken form en hverdagsspiritualitet da kan få.

Anne-May Grasaas henvender seg til presten som formidler av spiritualitet i sin artikkel, og hun minner oss om at relasjoner er avgjørende for spiritualitet, og at vi hele tiden forholder oss til flere former for kristen spiritualitet, som sammen kan gi oss et mer mangfoldig uttrykk, slik at vi igjen kan romme flest mulig i vår pastorale ledelse.

God lesning!!

ANNE GRETE LISTRØM 

 

Øvrig innhold i LK 12/2015:

Artikler og innlegg

          Sigmund Akselsen: For at dette skal skje, må mitt liv være stille

          Geir Gundersen: Du kan søkje og finne Gud i alle ting

          Tone S. KaufmanTone S. Kaufman: Pastoral hverdagsspiritualitet

             Anne-May Grasaas: Presten som formidler av spiritualitet

Søndagsteksten

          8. søndag i treenighetstiden: Mark 12,37b–44

          9. søndag i treenighetstiden: Joh 8,2–11

          Olavsdagen / Olsok: Luk 9,23–26

          10. søndag i treenighetstiden : Matt 18,21–35

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no