Den store dåpssamtalen (LK 13/15)

Den store dåpssamtalen (LK 13/15)

Det er mye oppmerksomhet rundt dåp i vår kirke for tiden. ”Dåpstallene stuper” går igjen som et utsagn i mange sammenhenger. Selv om det er regionale og lokale forskjeller, er det på landsbasis så mange færre som søker kirkens dåp i løpet av relativt kort tid, at det synes godt på statistikkene.

Når dette nummeret av Luthersk kirketidende kommer i posten, er vi inne i sommermånedene. De vanlige aktivitetene i menighetene landet rundt er i hvilemodus; rådsarbeidet har sommerpause, og med store deler av staben på ferie er tjenesten mer konsentrert for dem som er igjen. Min erfaring er at det ofte er bedre tid til samtalene og til møtene med enkeltmennesker, enten det er samtalene rundt lunsjbordet innad i staben, eller det er møtet med mennesker i kasualiasamtaler eller sjelesorg.

Jeg vil komme med en liten oppfordring til LKs lesere:
Kan ”den store dåpssamtalen” få flyte med i sommerens samtaler? – ikke som den vi må ta i ulike varianter av møter, enten det er prestemøter, stabsmøter, strategimøter eller rådsmøter. De er nødvendige, og dem har vi hatt og skal vi ha. Men mer som en åpen og lyttende samtale både innover og utover, i disse sommermånedene der det forhåpentligvis er tid til å trekke pusten og lytte til Gud, hverandre og oss selv på en annen måte enn i resten av året. Kanskje kan vi bli overrasket av hva Den hellige Ånd kan komme til å si eller vise oss.

Jeg synes to fortellinger fra kirkens første tid er interessant lesning om dåp og dåpspraksis. Den ene er fra Apostlenes gjerninger kapittel 2, fra den første pinsedagen. Der finner vi ikke bare finner ansatsene til gudstjenestens gang slik vi kjenner den, men kan også lese at om lag tre tusen mennesker ble døpt og lagt til menigheten! De begynte altså med telling allerede på den første dåpsgudstjenesten, og sånn sett er vi i særdeles god og bibelsk tradisjon når vi legger vekt på tallene og tallenes tale i dag. For vi som er en del av kirken, vet at bak hvert eneste tall er det et menneske og en livsfortelling. Bak hver døpte er det (minst) én som har fått invitasjonen og muligheten til å gå sammen med Jesus og i fellesskapet av de døpte på livsveien.

Den andre fortellingen er fra Apg 8, og handler om Filip og den etiopiske hoffmannen. På sin vei fra Jerusalem til Gaza blir Filip ledet av Ånden til å ta kontakt med embetsmannen som sitter i vognen sin og leser fra profeten Jesaja. Gjennom en personlig trosopplæring skapes ønsket om dåp, og dåpen inn i fellesskapet skjer som en handling tilpasset omstendighetene.

Målet er at flest mulig skal få oppleve seg som lemmer på kirkekroppen, sammenvevd med Kristus.

Jeg tenker at det viktigste med den er at den og liknende rapporter kan sette oss på sporet til og i stand til å lytte – lytte til menneskers livsfortellinger, lengsler og håp, tanker om tro og tvil, tanker om kirken og om relasjoner, slik at vi som Peter og Filip kan legge til rette for at mennesker kan bli døpt, lære Jesus å kjenne og få bli en del av legemet som er kirken. Fortellingen om Filip og den etiopiske hoffmannen viser at den som lytter, kan få visdom til å stille de rette spørsmålene, slik at møtet mellom Gud og mennesker kan skje.

For synkende dåpstall handler selvfølgelig om mye mer enn dåpen. Blant annet handler det om det å være kirke og hvordan vi forstår oss selv og vår rolle og praksis, innad og utad.

For synkende dåpstall handler selvfølgelig om mye mer enn dåpen. Blant annet handler det om det å være kirke og hvordan vi forstår oss selv og vår rolle og praksis, innad og utad

Vi har mange spennende møter og samtaler i vente. Og vi har mye å lære av hverandre. Vi kan jo la oss inspirere av dørene på en av kirkene i Modum. Der henger det en L, en slik som vi fester på bilen når vi driver med øvelseskjøring. Den skal signalisere til alle som kommer, at de som er ansatt i kirken, ikke er eksperter, men stadig er under opplæring. L-en viser også at alle har noe å lære bort. For de ansatte gjør det at de møter de menneskene som kommer til kirken, med en lyttende holdning til hva de kan lære, og ikke bare er opptatt av hva de kan lære bort. Jeg vil tro at det også gir seg utslag i det tverrfaglige samarbeidet.

Jeg ønsker dere gode sommeruker, med tid til å trekke pusten og ro til å lytte. Så møtes vi igjen her i Luthersk Kirketidende for å fortsette ”den store dåpssamtalen” i et senere nummer.

HEGE E. FAGERMOEN 

 

Øvrig innhold i LK 13/2015:

Artikler og innlegg

          Roar Bredvei og Jorun E. Berstad Weyde: Tekstbok og gudstjenestereform i Døvekirken

Pressemelding

          I St. Cecilias tjeneste

Bokmeldinger

            Ola Tjørhom: Fornyelsen som forsvant

Månedens salme

         Estrid Hessellund og Øyvind Eide: Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg (N13 846)

Søndagsteksten

          11. søndag i treenighetstiden: Mark 2,23–28

          12. søndag i treenighetstiden: Luk 8,1–3

          13. sundag i treieningstida: Luk 12,41–48

          Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden: 1 Kor 3,4–11

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no