Flerstemt valg (LK 14/15)

Flerstemt valg (LK 14/15)

I et intervju med Vårt Land 5.august uttaler valgforsker Svein Erik Tuastad: ”Hvis jeg skal gjette, vil jeg tro at homofilisaken kan virke mobiliserende i forkant av valget.” Om dette er en sjansepreget profeti vil vi snart få svaret på. Men mye tyder på at bispedømmerådsvalget denne ganger vil få en vesentlig høyere deltakelse enn tidligere. Som valgfunksjonær har jeg både i 2011 og 2009 observert hvor vanskelig det har vært å motivere kirkemedlemmer til å bruke sin innflytelse ved dette valget. Nå kan det bli annerledes. Det er flere som kjemper om å få bli kirkepolitikere og det er sannsynlig at flere vil være med og velge dem. For mange er det mye som står på spill.

Det finnes sentrale og erfarne kirkepolitikere, både i LKs redaksjon og blant bladets lesere. Selv har jeg bare deltatt ved kirkemøtet én gang, da som vikar for MFs rektor. Et hovedinntrykk var at jeg fikk stor respekt for både arbeidsmengde og arbeidsmåte i kirkens høyeste organ. De som velges, forventes å sette seg inn i saksområder som kan være langt unna både eget kompetansefelt og eget interessefelt. Det er derfor helt nødvendig at delegatene er bredere motivert enn bare av én sak.

Imidlertid er årets bispedømmerådsvalg i folks bevissthet nettopp dominert av én sak, nemlig spørsmålet om liturgi for vigsel av likekjønnede par. Slik er det, ikke minst fordi dette spørsmålet lever så intenst i kulturen, og fordi forrige kirkemøtes nei til vigselsliturgi avfødte dannelsen av Åpen folkekirke. I Marianne Brekkens presentasjon av Åpen folkekirke i dette nummeret, ligger imidlertid ikke vekten bare på liturgispørsmålet. Beslutningen om å stille egne valglister er like mye begrunnet i et ønske om å utvikle demokratiet i kirken og gi dens medlemmer reelle og tydelige alternativer som er mulige å begripe. Men når disse listene ses opp mot hverandre, er det likevel vigsel av likekjønnede som blir sett som selve Saken som skiller.

Dette oppleves som forenklende og delvis urettferdig for en del av de som har stilt seg til disposisjon for bispedømmenes nominasjonskomiteer. Her har man søkt å ha bredden av synspunkter, aldersgrupper og geografi representert i selve lista. I sin presentasjon av nominasjonskomiteens liste, som har fått bruke Mangfoldig folkekirke som navn, legger Erling Birkedal vekt på at både nominasjonskomiteene og listene er forankret i menighetenes egne forslag og prosesser. Dermed er de allerede uttrykk for et representativt kirkedemokrati.

Levende folkekirke ble dannet som et motstykke til Åpen folkekirke, men har ikke hatt som intensjon å stille egne lister. Egil Morland skriver i sin presentasjon at strategien er å løfte fram og anbefale kandidater fra nominasjonskomiteenes lister som vil fremme det klassiske synet på ekteskapet og stemme mot innføring av vigselsliturgi for likekjønnede. Men Morland understreker også at målsettingen er å ivareta kirkens mål og hensikt om å kalle mennesker til tro på evangeliet og etterfølgelse av Jesus. Gjennom profileringen i Brekkens og Morlands presentasjoner skinner det gjennom ulike kirkeforståelser og ulike oppfatninger av hvordan demokratiet i kirken skal komme til uttrykk.

Det er grunn til å minne om at det også er menighetsrådsvalg.

Til slutt er det grunn til å minne om at det også er menighetsrådsvalg. Der kan vi fortsatt stemme på naboen eller en annen vi allerede har tillit til. Og hvor mange ganger har vi ikke sagt det: Det er lokalt det viktigste skjer.

SJUR ISAKSEN 

 

Øvrig innhold i LK 14/2015:

Artikler og innlegg

          Marianne H. Brekken: Folkekirkens framtid avgjøres

          Erling Birkedal: En mangfoldig valgliste – nominasjonskomiteens liste

          Egil Morland: Hvorfor Levende folkekirke?

          Lars Hana og Per Walle: Tekstbokens kirkelige legitimitet

Månedens salme

          Estrid Hessellund og Sindre Eide: Lysenes Gud, kjærlighets kilde (N 13 727)

Søndagsteksten

          15. søndag i treenighetstiden: Luk 10,38–42

          16. søndag i treenighetstiden: Matt 5,10–12

          17. søndag i treenighetstiden: Luk 7,11–17

          18. søndag i treenighetstiden: Matt 8,5–1

Fra bispedømmerådene

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 
 | Powered by i-tools.no