”Gå og fortell” – ord og handling i en salig blanding! (LK 7/16)

”Gå og fortell” – ord og handling i en salig blanding! (LK 7/16)
… det siste kirkemøtet med det forholdet til staten som har vært premissgivende for kirkens organisering gjennom 500 år.

Fra sjette til tolvte april holdes Kirkemøtet for Den norske kirke i Trondheim. Det er det første Kirkemøtet etter valget, og det siste kirkemøtet med det forholdet til staten, som har vært premissgivende for kirkens organisering gjennom 500 år.

Hovedtema for dette kirkemøtet er ”Gå og fortell”. Temaet slår an tonen for en mangfoldig saksliste som har saker som angår kirkemøtets organisering, kirkeordning og Den norske kirke som en del av den verdensvide kirke.

På årets kirkemøte behandles Veivalg for en ny kirkeordning – med en visjon til å bli optimistisk av. Det er ikke noe lite ansvar som legges på Kirkemøtet i denne saken slik saksdokumentet beskriver det: ”Kirkerådet legger til grunn at de veivalg som Kirkemøtet foretar i denne saken, vil legge betydelige føringer for den senere konkrete utformingen av kirkens ordninger.”.

Det handler også om visjon når saken ”Kirken – på veg mot en felles visjon” skal opp. Med utgangspunkt i Faith and Orders Paper no. 214: ”The Church: Towards a Common Vision” utfordres Kirkemøtet sammen med kirkesamfunn verden over til samtale om ”What can we say together about the Church of the Triune God In order to grow in communion, to struggle together for justice and peace in the world, and to overcome together our past and present divisions? ... ”The Church” adresses first the Church's mission, unity, and its being In the Trinitarian line of God. It then adresses our growth In communion - In apostolic faith, sacramental life, and ministry - as Church's called to live in and for the world” .

Generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fykse Tveit, skriver i sitt forord til den norske oversettelsen: ”Arbeid med kirkeforståelsen forholder seg til alt hva Kirken er, og hva dens oppdrag innebærer i og for verden.”

Det er både spenn og sammenheng mellom disse sakene, som rammer inn og rammes inn av hovedtemaet: ”Gå og fortell”. Det er ord og handling i en salig blanding. Det er konkrete veivalg som handler om hvor vi skal gå, og det er å løfte blikket. Det er å se innover mot hva vi trenger som kirke for å kunne se utover mot hva verden trenger av kirken. Disse grunnleggende spørsmålene skal årets kirkemøte samtale om og behandle, og det gir grunn til både lykkønskninger og forbønn. Dette kirkemøtets vedtak vil i disse og andre saker legge premisser for mange menneskers tilhørighet til kirkens liv og oppdrag.

Til oss alle, og til kirkemøtets arbeid med både veivalg og visjon – og alle de andre sakene – kan Svein Ellingsens salme ”Du åpner døren for ditt rikes komme” (Svein Ellingsen 1975. Nr 676 i Norsk salmebok 2013, tonesatt av Trond Kverno) minne oss om hvor vi hele tiden er på vei med det vi som kirke er og gjør. Den kan minne om retning og gi mot, håp og trøst til spennende og krevende saker og dager – og til veien videre for kirkemøtet og for kirken. Jeg siterer første og siste vers:

Du åpner døren for ditt rikes komme! I stillhet bryter Riket frem på jord.
Og vi blir kalt til oppbrudd fra vårt mørke til liv i lys av dine handlingsord .

La veien ryddes for ditt rikes komme, vårt eget selvopptatte liv til tross!
Og la et glimt av Nådens herredømme bli klart og synlig i og gjennom oss.
Amen.

Vei og visjon – gå og fortell!

HEGE E. FAGERMOEN 

 

Øvrig innhold i LK 7/2016:

Artikler og innlegg

         Erling J. Pettersen: Dialogteologi på norsk

         Halvor Nordhaug: Religionsmøtet ved kirkelige handlinger

Månedens salme

          Estrid Hessellund og Sindre Eide: Velsignet være dere som gir brød i tomme hender (N13 743)

Søndagsteksten

          5. søndag. i påsketiden: Joh 17,6–11

          6. søndag. i påsketiden: Matt 6,7–13

          1. mai: Matt 20,25-28

Fra bispedømmerådene

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no