Paranormale erfaringer (LK 9/16)

Paranormale erfaringer (LK 9/16)

Det er en forklaring på alt, sier vi, med stor tiltro til kausalitetens potensial. Veldig mye av det vi erfarer i oss og rundt oss, utspiller seg innenfor ganske klare årsakssammenhenger. Disse kan vi avdekke uten altfor store anstrengelser, skjønt vi oftest tar dem for gitt. Jeg spiste meg mett til frokost i dag fordi jeg hadde kjøpt brød i butikken i går, brød som var bakt ved et stort bakeri og distribuert til butikken i løpet av tidlige morgentimer. Forut for alt dette hadde en kornprodusent et eller annet sted hatt skuronn og høstet inn korn som ble malt til mel på ei mølle og siden solgt til en grossist. Men før det igjen hadde bonden kultivert jorda hun sådde og før det ble denne jorda til, med helt spesifikke og nødvendige livsbetingelser som er ganske enestående i dette universet. Og sånn holder vi på.

Men noen ganger bryter kausaliteten sammen. Eller sagt på en annen måte: De årsakssammenhengene vi er vant til å regne med, viser seg utilstrekkelige. Vi møter noe som ikke så lett og kanskje ikke i det hele tatt, lar seg innpasse. Da er vi i nærheten av de ekstraordinære eller paranormale erfaringene. Ulike kulturer og tenkemåter har forholdt seg ulike til slike erfaringer, de har hatt vekslende kår. Opplysningstid og modernitet har vært preget av en bastant optimisme på kausalitetens vegne. Men slik er det ikke nødvendigvis lenger. Til tross for nyateismens bevisførsel, er det annet kulturdrag som også preger vesten i dag. Dette dokumenterer Tore Laugerud i sin artikkel i dette temanummeret av Luthersk Kirketidende. Ekstraordinære erfaringer og andre bevissthetstilstander tvinger fram en ny og åpnere refleksjon, i teologi og kirke.

Ingen enkeltperson her i landet har bidratt mer til denne samtalen de siste åra enn Joralf Gjerstad. Mannen fra Snåsa gjør ikke selv krav på spesielle årsakssammenhenger, han har ikke mange forklaringer å by på. Men mennesker blir hjulpet. Og Gjerstad er ikke alene. Professor Jan-Olav Henriksen på MF har skrevet fagbok om paranormale erfaringer, samtidig som han erfarer at hans egne varme hender virker lindrende og helbredende på andre. Med denne erfaringsbakgrunnen blir også hans teologiske refleksjon mer interessant og troverdig. Den samme Gjerstad har også inspirert journalist og skribent Håvard Nyhus til å skrive en tekst om to ulike betraktningsmåter i møte med mannen fra Snåsa.

En av de paranormale erfaringene som har blitt mest kontant avvist av teologien, er kontakten med døde. Dialogprest Silje Trym Mathiassen har skrevet om sitt møte med mennesker som har slike erfaringer. Hun viser til at en stor andel av befolkningen hevder å ha hatt kontakt med døde, men at de i svært liten grad har delt disse erfaringene med prester i kirken, og at de som har gjort det ofte har blitt møtt med taushet, latterliggjøring eller skarp kritikk.

Hvilken forpliktelse har teologi og kirke i møte med paranormale erfaringer? I sjelesorgfaget opererer vi med noen kriterier for god teologisk refleksjon over klinisk praksis. Kanskje kan de samme kriteriene anvendes her. Teologien skal være:

  • Lydhør. Det er alltid en forpliktelse å ta menneskers reelle erfaringer på det dypeste alvor, ved å lytte for om mulig å forstå og fortolke sammen med den som eier erfaringen.

  • Bevegelig. Teologien skal informeres av livet, ikke bare omvendt.

  •         Uavsluttet. Teologi, vår «gudslære» er forpliktet til å ta forbehold på egne vegne. Nå ser vi som i et speil, og det fortsetter vi med en stund til.

     For øvrig tror vi vel at Guds rike på en grunnleggende måte sprenger kausalitetens rammer og best kan forstås i andre kategorier enn årsakssammenhenger. Hvis det kan forstås i det hele tatt.

 

 SJUR ISAKSEN 

 

Øvrig innhold i LK 9/2016:

Artikler og innlegg

          Silje Trym Mathiassen: Kirken i møte med mennesker som mener å ha kontakt med døde

          Håvard Nyhus: Blåne bak blåne

          Tore Laugerud: Ekstraordinære erfaringer som utfordring for kirken

          Jan-Olav Henriksen i samtale med Sjur Isaksen: Teologi og erfaring

Søndagsteksten

          Pinsedag: Joh 14,23–29

          Andre pinsedag: Joh 7,37–39

          17. mai: Luk 17,11–19

          Treenighetssøndag: Luk 24,45–48

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 

 
 | Powered by i-tools.no