Relevans – ”Om Bibel og babbel” (LK 11/16)

Relevans – ”Om Bibel og babbel” (LK 11/16)
Å kunne snakke om deres ekteskap i lys av Bibelens ord er rett og slett en gave til både prest og par!

Det er høysesong for vigsler både i og utenfor kirkerommet. Gjennom over 20 år som menighetsprest har jeg et utvalg vigselstaler som jeg tilpasser til paret og dagen, og noen ganger skriver jeg en ny. Men en setning har jeg med i alle talene: ”Det som skjer her (inne), handler alltid om livet der (ute).” Altså: Det som skjer i kirkerommet, eller i det gudstjenestelige rommet som skapes ute, det er ikke noe som blir igjen der som et vakkert minne. Det er noe som skaper det det nevner! Når det gjelder den juridiske avtaleinngåelsen, er dette selvsagt. Men også ordene om, fra og til Gud i skriftlesninger, liturgi og bønn betyr noe for det ekteskapet som inngås. Muligheten for paret til selv å velge skriftlesninger fra 2003-liturgien er med på å understreke dette. Jeg opplever at det har tilført vigselssamtalen en dybde som ikke var der før. Å kunne snakke om deres ekteskap i lys av Bibelens ord er rett og slett en gave til både prest og par! Det er stort å få høre dem selv formulere hva det er som treffer dem, og hva det er som gjør det meningsfullt å bruke de utvalgte skriftordene om det livet de ønsker å dele. ”Det som skjer her, handler alltid om livet der.”

I ulike fora både i kirken og i den offentlige debatten spørres det etter eller drøftes ”den relevante kirke”. Noen røster mener at kirken må bli mer relevant for å treffe folket; noen mener den er blitt mer relevant; noen mener det er et honnørord, og noen mener at det er veien mot undergangen. Jeg synes Tarjei Gilberg, redaktør i Dagen skrev treffende om dette i en lederartikkel om ”Den relevante kirke”: ”Kristne ledere har et budskap de ønsker å formidle. Og det er nødvendig å sette dette budskapet i sammenheng. Men fremfor å drøfte hvordan man bli oppfattet i befolkningen og hvordan man ser på seg selv, bør den kristne kirke forkynne evangeliet slik at folk kan bli styrket i troen på den levende Gud.” (Tarjei Gilje, redaktør i Dagen 13. desember 2014)

Kirken kan aldri hente sin legitimitet i folket, men hos den levende Gud.

Kirken kan aldri hente sin legitimitet i folket, men hos den levende Gud. Relevansen oppstår i det møtet som skjer mellom Gud og folk. Sånn sett er jeg ikke så engstelig for en relevant kirke. Etymologisk stammer ordet fra latin for å løfte eller høyne, og det er vel det som skjer når mennesker oppdager og opplever at deres liv omsluttes, bæres og preges av Guds ord, vilje og Ånd. Det kan skje i en vigselssamtale eller i gudstjenesten; det kan skje i det tilfeldige møtet på butikken, eller på asylmottaket. Det kan skje når representanter for kirken med utgangspunkt i Guds ord uttaler seg om eller engasjerer seg i samfunnsforhold og aktuelle saker lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og det kan skje under arbeid på åkeren med såing og salmesang – og på mange andre steder og måter.

Som kirke kan vi ikke lete etter vår relevans noe annet sted enn i møte med Guds ord og bønn, i samlingen rundt sakramentene og i fellesskapet. Samtidig kan vi være åpne for at dette hverken har vært, er eller gir statiske sannheter hevet over det faktiske møtet mellom Gud og mennesker, som skjer gjennom ord og handling. Denne virkningen har vi ikke kontroll på; det er det bare Gud som har. Vi kan også være åpne for at nye innsikter kan nå oss fra uventet hold. Dette gir Bibelen oss mange eksempler på, og evangeliene har som kjent mange slike fortellinger, som for eksempel når Jesus bruker en samaritan som et forbilde i samtalen med de religiøse makthaverne. For meg som er i vigselssamtalemodus for tiden, er erfaringen at det ikke er sjelden jeg får et nytt møte med de bibelske tekstene gjennom samtalene med parene.

I dette nr. av Luthersk Kirketidende har vi flere pennende artikler. To av dem handler om liturgisk praksis, den ene av prest Bjørn Sandvik og den andre av Åsmund Bjørnstad, professor i planteforedling ved NMBU. Begge viser hvordan praksis og kontekst former teologi og liturgi, og begge viser hvordan dette både kan være berikende – og sårbart. Det kan bidra til å åpne for sammenheng mellom Gud og mennesker, ordet og livet – og det kan bidra til å lukke. Når vi nå etter hvert skal revidere materiale og praksis som har blitt tatt i bruk med gudstjenestereformen, er dette nyttige og viktige stemmer å ta med seg.

Til overskriften for lederen, stjålet og lett bearbeidet fra Bibelselskapets 200-årsfeiring: Jeg tenker at pinsedagsunderet kan være en god prøve på kirkens relevans. Ved Åndens komme forsto folkemengden som var samlet, med både hjerte og tunge. Og som den første kristne liturg og predikant satte Peter folkemengden inn i den bibelske sammenhengen dette skjedde i, og viste til Jesu løfte og profetene. Ved Guds og menneskers handling ble de som var samlet satt i bevegelse, i henvendelse til Gud og hverandre. ”Det som skjer her, handler alltid om livet der.”

Jeg er så glad i Fredslitaniet på nr. 981 i salmeboka vår, satt sammen etter bønner fa oldkirken og tonesatt av Trond Kverno. Jeg lærte den som fersk prest av kantor Svein Møller, og den har fulgt meg som en slags tolkningsnøkkel for livet og teologien siden. ”Du fører sammen det som var adskilt. Kyrie eleison.” Gud og menneske, ånd og kropp, ord og handling, himmel og jord, natur og kultur, synd og død og frelse og oppstandelse, lære og liv … Kyrie eleison!

HEGE E. FAGERMOEN 

 

Øvrig innhold i LK 11/2016:

Artikler og innlegg

         Åsmund Bjørnstad: Kveitebrød, byggbrød og syring

         Bjørn Sandvik: Liturgiske noter og unoter

         Jostein Andreassen: Døden – en natt mellom to dager

         Harald Hauge og Harald Hegstad: En samtale om ekteskapet, del 2

Månedens salme

          Estrid Hessellund og Sindre Eide: Menneske, du som har kunnskap (N13 726)

Søndagsteksten

          5. søndag i treenighetstiden: Matt 18,12–18

          Sankthansdagen / Jonsok: Joh 1,1–8

          Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden: Apg 9,1–19

          7. søndag i treenighetstiden : Mark 5,25–34

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no