Spiritualitet, åndelige øvelser og trosopplæring (LK 10/18 - Temanummer om spiritualitet i trosopplæringen)

Spiritualitet, åndelige øvelser og trosopplæring (LK 10/18 - Temanummer om spiritualitet i trosopplæringen)

De siste årene har samtalen omkring kirkelig barne- og ungdomsarbeid vært preget av et fornyet fokus på trospraksiser. I Plan for trosopplæring – GUD GIR VI DELER – understrekes det allerede i innledningen at en viktig oppgave i en fornyet trosopplæring er å legge til rette for at tro kan praktiseres. Men på hvilken måte kan trosopplæringen være med på å ta i bruk og utvide kirkens reservoar av trospraksiser og åndelige øvelser?

Hvorfor er trospraksiser så viktige? Tro og trospraksiser henger sammen med det store, litt krevende begrepet spiritualitet. Spiritualitet handler om menneskers erfaringer av en åndelig dimensjon ved tilværelsen og er ofte blitt oppfattet som en motsats til tilværelsens materielle og fysiske sider. Selve begrepet spiritualitet, åndelighet, understreker at det handler om ånd og sjel. Samtidig handler spiritualitet om så mye mer. ˮSpiritualitet involverer helt og fullt menneskers fysiske kropper, ikke bare deres ånd og sjel,ˮ hevder den amerikanske sosiologen Meredith McGuire i boken Lived religion. Og ritualer er i denne sammenheng er en kroppslig forankring av religion, understreker McGuire.

Trospraksiser, ritualer og åndelige øvelser kan gi hjelp til at troen forankres, også i våre kropper. I arbeidet med barn og ungdom i kirken og gjennom trosopplæringen har vi gode muligheter for å benytte oss av kirkens reservoar av hellig lek.

Trospraksiser, ritualer og åndelige øvelser kan gi hjelp til at troen forankres, også i våre kropper. I arbeidet med barn og ungdom i kirken og gjennom trosopplæringen har vi gode muligheter for å benytte oss av kirkens reservoar av hellig lek. Det er fokus for dette temanummeret hvor Marianne Bergsjø Gammelsæter i sin artikkel tar for seg arbeidet med stillhet ved hjelp av kristuskransen, pilegrimsvandring og gudsrikeleiken. Eiel Holten skriver om labyrintens historie, hvordan den kan bygges og vandres, men ikke minst hvordan den kan være med og vise oss veien hjem. Labyrint er også temaet i Anne Anker Bolstads artikkel som har fått overskriften ˮGi oss leken og labyrinten tilbake!ˮ Til slutt forteller Amund Nyhammer Hosøy hvordan ungdomsarbeidet han arbeider i, er blitt preget gjennom jevnlig bibellesning og bruk av den gamle bibellesningsmetoden lectio divina, åndelig lesning.

ˮDersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro,ˮ sa Tomas til de andre disiplene da de fortalte ham at de hadde sett den oppstandne Kristus. Da Jesus igjen viste seg for disiplene, var Tomas også tilstede, og Jesus sier til ham: ˮKom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!ˮ Tomas fikk både se, høre, kjenne og føle at Jesus var Kristus den oppstandne, og det resulterer i at Tomas bryter ut i trosbekjennelsen: ˮMin Herre og min Gud!ˮ

Spiritualitet involverer helt og fullt våre fysiske kropper, ikke bare vår ånd og sjel, men ritualer, åndelige øvelser og trospraksiser som repeteres igjen og igjen, kan være med på å forankre troen og gi oss glimt av den oppstandne Kristus som kommer oss i møte.

KJERSTI GAUTESTAD NORHEIM 

 

Øvrig innhold i LK 10/2018:

Artikler og innlegg

          Marianne Gammelsæter: Rom for stillhet?

          Eiel Holten: Labyrinten – en øvelse i å finne veien hjem

          Anne Anker Bolstad: Gi oss leken og labyrinten tilbake

          Amund Nyhammer Hosøy og Kjersti Gautestad Norheim: Lectio Divina

Månedens salme

              Estrid Hessellund og Sindre Eide: Som vinden stryker mine kinn/Som vinden stryk om mine kinn (N13 521)

Søndagsteksten

          2. søndag i treenighetstiden: Gal 3,23–29

          3. søndag i treenighetstiden: Joh 1,35–51

          4. søndag i treenighetstiden: Matt 16,24–27

Fra bispedømmerådene

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no