Kirke på torget 2.0 (LK 4/19 - temanummer)

Kirke på torget 2.0 (LK 4/19 - temanummer)

”Hva gjør kirken når folk i nærmiljøet opplever store og langvarige utfordringer? – når levekårene er tøffe for mange på grunn av vedvarende lav inntekt? – når under halvparten av barna i nærmiljøet er med i en organisert fritidsaktivitet, og fristelsen er stor til å la seg rekruttere av en kriminell gjeng for å finne fellesskap og for å få tilgang til penger og status? Hva gjør kirken da?” Dette var situasjonen på Holmlia våren 2017. Sokneprest Silje Kivle Andreassen skriver om hvordan kirken møtte utfordringen, i artikkelen ”Kirke på Holmlias torg”.

Når både samfunn og kirkelandskap er i endring, utfordres kirken til å gjenoppdage sitt oppdrag, sin posisjon og kanskje til og med også sin form i møte med nye utfordringer. Dette var utgangspunktet for høstens temanummer med overskriften ”Kirke på torget” (LK 18/18). Det er også utgangspunktet for dette nummeret som innledes nettopp med Andreassens artikkel der hun gir oss et glimt av hvordan kirken på Holmlia opplevde å bli sluppet til i lokalmiljøet – på torget – som en tydelig stemme og med et engasjement som er i tråd med kirkens oppdrag.

Som kirke står vi i et spenn mellom det å stadig søke dypere inn i mysteriet og samtidig forsøke å nå ut på torget med evangeliet.

Som kirke står vi i et spenn mellom det å stadig søke dypere inn i mysteriet og samtidig forsøke å nå ut på torget med evangeliet. Så: Hvordan er vi kirke i spennet mellom marked og hellighet, mellom umiddelbar forståelse og uendelige mysterier, mellom nyskapning og tradisjon? Dette er utgangsspørsmålet for Espen Andreas Hasles artikkel ”Bindestrekgudstjenester”. I Manglerud kirke, der Hasle er sokneprest, har et av svarene på denne utfordringen vært å lage gudstjenester med større variasjon i både form, profilering og innhold.

I endringstider utfordres vår selvforståelse. Under overskriften ”Si meg: Hva betyr adjø? –Avskilstalen i kristent ungdomsarbeid som test-case for kyrkjas retoriske sjølvforståing” løfter Bård E.H. Norheim fram det kristne ungdomsarbeidet som en god øvingsarena for kirken. Ungdomsarbeid kjennetegnes av stadige endringer, oppbrudd og avskjeder. Og Norheim argumenterer for at nettopp avskjedstalen kan fungere som en nøkkel i kirkens arbeid med å fornye sin retoriske selvforståelse.

På sin første misjonsreise kom Paulus til Athen. Der gjorde han to ting: Han gikk i synagogen og på torget. Og når vi skal ut på torget, utfordres vi til å jobbe skikkelig med hva det er vi bringer til torgs. Dette er utgangspunktet for kapellan i Søreide menighet, Lars Martin Hol, sitt essay ”Kirke på torget”.

Endringstider kan være krevende og fordrer god ledelse. Kirken trenger prester og andre som kan gå inn i dette arbeidet. Fordi prestemangelen er i ferd med å gjøre seg gjeldende mange steder, har Presteforeningen utarbeidet en skisse for det de kaller ”Prest under utdanning”. Les Presteforeningens leder, Martin O. Enstad, sin presentasjon av dette i bladets siste artikkel.

God lesning! Og blir du oppmuntret, utfordret eller provosert, vil vi gjerne høre fra deg.

KJERSTI GAUTESTAD NORHEIM 

 

Øvrig innhold i LK 4/2019:

Artikler og innlegg

          Silje K. Andreassen: Kirke på Holmlias torg

          Bård Eirik Hallesby Norheim: Si meg: ”Hva betyr adjø?”

          Espen Hasle: Bindestrekgudstjenester

          Lars Martin Hol: Kirken på torget

          Martin Enstad: Prest under utdanning

Søndagsteksten

          Palmesundag: Joh 12,1–13

          Skjærtorsdag: Joh 13,1–17

Fra bispedømmerådene

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no