Glimt av Guds himmel på jord (LK 13/19 - Temanummer: Borg bispedømme 50 år)

Glimt av Guds himmel på jord (LK 13/19 - Temanummer: Borg bispedømme 50 år)

Hva er egentlig et bispedømme til for?

Ser vi bort fra jussen og de administrative oppgavene, er bispedømmet en regional størrelse med biskopen som en symboliserende leder – symboliserende forstått som den som knytter sammen, og som ser til.

Dette året feirer Borg bispedømme 50 år, og 24.–26. mai var stiftsstaden Fredrikstad i jubelmodus, med stiftsdag, gudstjenester ledersamling, festmiddag og jubileumsgudstjeneste med gjestebud og mottakelse. Alle ansatte, rådsledere og mange andre var med og ville være med på å feire ”barnebursdag”, som stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen kalte det i sin hilsen.

For 50 år er virkelig ingen alder for et bispedømme. Likevel oppleves det både riktig og viktig å feire og markere. Ikke minst gir det en mulighet til å løfte fram og bli kjent med historie og særpreg, noe du som leser skal få være med inn i gjennom denne utgaven av Luthersk Kirketidende. Her vil du få lese biskopens preken ved jubileumsgudstjenesten, hilsener fra stortingspresident og statsråd, og bli kjent med Borg bispedømmes jubileumssalme ”Glimt av Guds himmel på jord” – alt skrevet til dette jubileet, og likevel peker det også ut over Borg bispedømmes grenser og viser hvordan bispedømmets historie og det som skjer i menighetene og lokalsamfunnene her, er preget av historien ellers.

Hva er et bispedømme til for? Borg bispedømme har valgt ”Du er ikke alene” som motto for jubileumsfeiringen. Det fikk vi virkelig erfare gjennom jubileumsdagene i Fredrikstad, men også gjennom markeringer i lokalmenighetene og prostiene gjennom hele året. Vi minnes på at vi er et fellesskap på så mange slags vis, gjennom rådsstruktur, grupper og arbeidslag, ansatte og frivillige medarbeidere. Og vi minnes på at vår rolle som kirke, som Kristi kropp i lokalsamfunnet og i verden, er å være en påminner om at ingen er alene, eller skal måtte oppleve at de er alene. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad viser til hvordan kirkens vesen er å samles til fellesskap med hverandre, og med Gud, og er ”et fellesskap som ikke er seg selv nok”.

Som bispedømme har en et stort nok fellesskap til å være med på å støtte og bidra til å gi retning til og for lokalmenighetene, slik livet i lokalmenighetene også skaper det som blir et bispedømmes særpreg.

Som bispedømme har en et stort nok fellesskap til å være med på å støtte og bidra til å gi retning til og for lokalmenighetene, slik livet i lokalmenighetene også skaper det som blir et bispedømmes særpreg.

Hva preger Borg bispedømme?

Susanne Rappmann, gjestende biskop fra Gøteborgs stift, kalte Borg bispedømme for ”ett kreativt småsyskon” til sitt eget bispedømme, med en tusenårig historie. Andreas Aarflot fulgte opp med å peke på de lange linjer, men holder fram Borg som et ”ungt bispedømme med visjoner og levende menighetsfellesskap (som) står klar til å møte nye generasjoner med evangeliet og med tjenende kjærlighet”.

Ungt, kreativt, framoverlent, men også forankret i en historie.

I sin festtale sa assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg dette: ”Biskop Birkeli sa ved en anledning at den som ikke vil kjennes ved sin fortid, fortjener ingen fremtid – Borg vedkjenner seg sin fortid – og har invitert til en verdig feiring – det borger godt for fremtiden.

Bare den kirke som overleverer, overlever.

Det gir løftning over hverdagen og tro på fremtiden det å få være med å feire 50-årsjubileum. I forordet til utredningen ’… til et åpent liv i tro og tillit’ finner vi følgende erkjennelse: Bare den kirke som overleverer, overlever. Jubileet her er en bekreftelse på at overlevering av budskapet til nye generasjoner gjør at kirken fortsatt lever hos oss. Det overleverte budskap gir nye slekter livshjelp, en livshjelp som handler om støtte til å tolke og mestre tilværelsen og sitt eget liv i lys av kristen tro. Kirken har vært og skal fortsatt være et møtested og et fellesskap der nye generasjoner får hjelp til å samle trådene i sin livsvev og se helheten og sammenhengen i sitt liv. Også i kirkene i Borg skal nye generasjoner finne hjelp og trøst når de har behov for det. Her skal vi alle få næring for vår tro og våre etiske vurderinger.

Vår kirke her i Borg – hver enkelt av oss som til sammen utgjør kirken – er igjen en del av Guds store livsvev.

Takk for en jubileumsfeiring som har vist oss den levende Gud som har holdt oppe sin kirke gjennom ulikt farvann. Vår bønn er at kirken i Borg må få fortsette å være en levende kirke – en kirke som utfordrer og gir liv.”

Og som jubileumssalmen sier: ”Glimt av Guds himmel på jord”.

God lesning til dere alle!

HEGE E. FAGERMOEN 

 

Øvrig innhold i LK 13/2019:

Artikler og innlegg

          Atle Sommerfeldt: Språk til bønn

          Tone Wilhelmsen Trøen: Hilsen ved Borg bispedømmes 50-årsjubileum

          Kjell Ingolf Ropstad: Hilsen ved jubileumsgudstjenesten i Fredrikstad domkirke 26. mai 2019

          Andreas Aarflot: Bispevisitas i Fredrikstad, anno 1597

Jubileumssalme

          Ingrid Brækken Melve (tekst) / Ivar S. Haugen (mel.): Glimt av Guds himmel på jord

Søndagsteksten

          12. søndag i treenighetstiden: Joh 4,27–30.39–43

          13. søndag i treenighetstiden: Apg 6,1–7

          Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden: Matt 19,27–30

Annonser

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no