Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Direkte og indirekte tjenester (LK 7/19)

Direkte og indirekte tjenester (LK 7/19)

Norsk skole stiller i dag høye krav til elevenes selvstendighet. De må strukturere skolearbeidet og ...
Biskopene om abort (LK 6/19)

Biskopene om abort (LK 6/19)

Bispemøtet har gjennom sin uttalelse tatt et modig og nødvendig skritt for igjen å sette abortspørsmålet på den kirkelige dagsorden etter at det har vært relativt taust i mange ...
Den kulturelle bibelen (LK 5/19 - Temanummer)

Den kulturelle bibelen (LK 5/19 - Temanummer)

Jeg var teologistudent i overgangen 80-/90-tallet. Det var enda ganske spesielt å være kvinne og ...
 
 | Powered by i-tools.no