Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Søndagstanker (LK 15/19)

Søndagstanker (LK 15/19)

”Verden er for sterk for en delt kirke,” var et slagord for den økumeniske bevegelsens samfunnsengasjement ...
Konfirmasjonens teologi (LK 14/19)

Konfirmasjonens teologi (LK 14/19)

Konfirmasjon er utvilsomt noe av det viktigste – og mest vellykkede – Den norske kirke holder på med. Konfirmasjon har en lang historie i kirkens historie, samtidig som den teologiske forståelsen av ...
Glimt av Guds himmel på jord (LK 13/19 - Temanummer: Borg bispedømme 50 år)
 
 | Powered by i-tools.no