Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

På torget til Zuckerberg (LK 8/18 - Temanummer: Sosiale medier)

På torget til Zuckerberg (LK 8/18 - Temanummer: Sosiale medier)

Hva er Den norske kirkes holdning til sosiale medier? Er vi fascinert av mulighetene, men frustrert fordi det er ...
Presteskjorte og rundsnipp (LK 7/18)

Presteskjorte og rundsnipp (LK 7/18)

Bruken av presteskjorte og rundsnipp har sitt utspring i europeiske motetrender på 1600-tallet. Reglene for bruken av den er ...
Gudstjeneste i tiden – Ordet og Bordet (LK 6/18 - Temanummer om gudstjenesten i vår tid)

Gudstjeneste i tiden – Ordet og Bordet (LK 6/18 - Temanummer om gudstjenesten i vår tid)

Forskningsrapporten "Noe falt i god jord" viser at gudstjenestereformen har bidratt til å styrke flere positive trekk i ...
 
 | Powered by i-tools.no