Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Glimt av Guds himmel på jord (LK 13/19 - Temanummer: Borg bispedømme 50 år)
Den liturgiske rekkefølge (LK 12/19)

Den liturgiske rekkefølge (LK 12/19)

Finnes det i gudstjenesten en ufravikelig rekkefølge, eller er det menneskelige tradisjoner som har ført til at ...
Kinesere på Eidsvolls plass (LK 11/19)

Kinesere på Eidsvolls plass (LK 11/19)

4. juni er det 30 år siden kinesiske myndigheter brutalt slo ned studentaksjonene på Den himmelske ...
 
 | Powered by i-tools.no