Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Sammenvevd (LK 9/19)

Sammenvevd (LK 9/19)

Gjennom de siste tiårene har vår kirke fått utvidet sitt liturgiske språk. Det gjelder både ...
It takes a village (LK 8/19 - temanummer om abortdebatten)

It takes a village (LK 8/19 - temanummer om abortdebatten)

”It takes a village to raise a child,” lyder et afrikansk uttrykk. Det trengs et helt samfunn for å oppdra et ...
Direkte og indirekte tjenester (LK 7/19)

Direkte og indirekte tjenester (LK 7/19)

Norsk skole stiller i dag høye krav til elevenes selvstendighet. De må strukturere skolearbeidet og ...
 
 | Powered by i-tools.no