Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Kinesere på Eidsvolls plass (LK 11/19)

Kinesere på Eidsvolls plass (LK 11/19)

4. juni er det 30 år siden kinesiske myndigheter brutalt slo ned studentaksjonene på Den himmelske ...
Rekruttering (TPT 1/19)

Rekruttering (TPT 1/19)

Fredrik Saxegaard: Den fantastiske jobben som ikke frister ...
Gamle skrifter i ny tid (LK 10/19 - Temanummer om Den norske kirkes bekjennelsesgrunnlag)

Gamle skrifter i ny tid (LK 10/19 - Temanummer om Den norske kirkes bekjennelsesgrunnlag)

”Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke som bekjenner troen på den treenige Gud og evangeliet om frelse i Jesus Kristus slik det er gitt oss i Det gamle og Det nye testamente og uttrykt i den ...
 
 | Powered by i-tools.no