Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Gudstjeneste i tiden – Samling (LK 4/18 - Temanummer om gudstjenesten i vår tid)

Gudstjeneste i tiden – Samling (LK 4/18 - Temanummer om gudstjenesten i vår tid)

Et uttalt mål for gudstjenestereformen var å legge til rette for en gudstjenestefeiring der en i ...
Faste (LK 3/18 - Temanummer: Faste og diakoni)

Faste (LK 3/18 - Temanummer: Faste og diakoni)

I fastetiden utfordres vi til både å rette oppmerksomheten innover og utover. Innover ...
Den tunge tidens sannferdige tale (LK 2/18)

Den tunge tidens sannferdige tale (LK 2/18)

Foreldre til sterkt funksjonshemmede barn er ikke en del av standardfortellingen om livet i Norge. Er det fordi ...
 
 | Powered by i-tools.no