Valg av ord (LK 8/15)

Valg av ord (LK 8/15)

Det var samling i Bispegården, og jeg kom halsende i siste liten. I det overfylte rommet var det merkelig nok ledig akkurat én plass ved et ellers fullsatt bord. Jeg dumpet ned og smilte til høyre og venstre, og fikk varme og vennlige smil i retur. Men da jeg rakte fram hånden for å presentere meg, forsto jeg jo hvorfor det hadde vært ledig akkurat her. Døvekirken hadde nemlig med en delegasjon til denne dagen, så ingen rundt dette bordet kunne høre hva jeg sa da jeg prøvde å presentere meg selv. Så der satt jeg da, språkløs og utenfor, ikke i stand til å gjøre meg forstått eller å forstå hva de andre snakket om med raske hender.

Heldigvis gikk det ikke så lang tid før noen fikk en tolk på plass, og en samtale kunne finne sted. ”Det er jo ikke noe godt ikke å få med seg det som skjer,” sa min bordvenninne med glimt i øyet, og svarte raust på mine dumme spørsmål om tegnspråk hadde dialekter, eller om man kunne forstå hverandre over landegrensene…

Her fikk jeg hjelp med formidling av ord og språk, heldigvis. Men en slik liten erfaring av utenforskap, fikk meg til å tenke. For som regel er det vel omvendt? Som regel er det vel de tegnspråklige som havner i denne situasjon av ordløshet blant hørende? Å hjelpe hverandre på alle vis, slik at forståelse og kommunikasjon kan skje, må derfor være viktig .

Den handler om valg av tekstrekker, og resultatet av disse valgene som nå kan bli gjort, blir en type utenforskap de ikke ønsker.

En av artiklene i dette nummeret av LK er skrevet av to døveprester. Den handler på en måte om valg av ord, i alle fall valg avtekstrekker, og deres anliggende er at resultatet av disse valgene som nå kan bli gjort, blir en type utenforskap de ikke ønsker. Utarbeidelsen av denne tekstboken, som også i stor grad er en førstegangsoversettelse av bibeltekster til norsk tegnspråk, tar nemlig ikke utgangspunkt i tekstboka for den norske kirke, og Lars Hana og Per Walle argumenterer mot dette valget. Les mer om dette i artikkelen en radikalt annerledes tekstbok.

Så handler det også blant annet om valg av ord i dette nummerets andre artikkel. For når ulykken rammer, og det som ikke skulle skje, skjer, så er det så mye den rammede kan miste. Språk og ord, også .

Jostein H. Sandsmark har i sin bok ”Pass på liten og på stor” forsøkt å beskrive det ubeskrivelige, nemlig å miste datteren Sara, 13 år, som brått og brutalt ble påkjørt og døde 12. januar 2014. I artikkelen Presteklemmer skriver han om møtet med både sykehusprest og lokal prest i de nattsvarte dagene under og etter Saras død. Og han skriver om hvilke ord som i denne situasjonen gjør vondt, og hvilke ord som gjør godt. Sognepresten sier i Saras begravelse: ”Døden tar så ofte fra oss ordene. Når den siste fienden rammer og rister hele vår eksistens i sine grunnvoller, blir de fleste av oss nokså ordløse. For hva har en å si – annet enn å hulke og gråte? … Vi står lamslåtte og føler oss så uendelig fattige – ikke på tårer eller medfølelse, men på ord… Men i dag vil vi la våre ord høres. I dag vil vi gjøre opprør mot den siste fiendes forsøk på å tvinge oss enda mer ned i det ordløse mørket."

Det finnes mange typer ordløshet og utenforskap. Dagens artikler handler om to av dem, og jakten på de gode og bærende ordene i nettopp disse situasjonene.

God lesning!!

ANNE GRETE LISTRØM 

 

Øvrig innhold i LK 8/2015:

Artikler og innlegg

          Lars Hana og Per Walle: En radikalt annerledes tekstbok

          Jostein H. Sandsmark: Presteklemmer

          Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme april 2015: Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde! (N 13 212)

Bokmeldinger

             Roger Jensen: Pilegrim. Lengsel, vandring, tenkning – før og nå

Søndagsteksten

          Kristi himmelfartsdag: Luk 24,46–53

          Søndag før pinse: Joh 3,16–21

          17. mai: Matt 22,17–22

          Pinseaften: Joh 7,37–39

 

Lese mer? Bestill abonnement ved å klikke her!

Du kan også kjøpe dette nummeret separat ved å klikke her!

 
 | Powered by i-tools.no